top of page

מפגשי‭ ‬השבט‭ ‬מפגישים‭ ‬לערב‭ ‬ארוך‭ ‬ישראלים‭ ‬ופלסטינים, לשיחות, לימוד,  ‬תפילה, מוזיקה‭ ‬וסעודה‭ ‬משותפים.

מפגשים‭ ‬אלו‭ ‬הם‭ ‬לבו‭ ‬של‭ ‬הארגון‭ ‬ומגיעים‭ ‬אליהם‭ ‬משתתפים‭ ‬ותיקים‭ ‬וחדשים‭ ‬כאחד‭. ‬

סולחה (1 (3).jpg

מפגשי‭ ‬הסולחיתה‭ ‬הפגישו‭ ‬לאורך‭ ‬השנים‭ ‬בני‭ ‬נוער‭ ‬ישראלים‭ ‬ופלסטינים‭ ‬למפגשים‭ ‬של‭ ‬כמה‭ ‬ימים‭, ‬במדבר, ‬הרחק‭ ‬מהמולת‭ ‬היום‭ ‬יום. ‬בשנה‭ ‬זו‭ ‬מתחדשת‭ ‬תכנית‭ ‬הסולחיתה‭ ‬לאוכלוסיה‭ ‬של‭ ‬צעירים‭ ‬בגילאי 20-30.

אלו‭ ‬הם‭ ‬מפגשי‭ ‬דיאלוג‭ ‬והקשבה, סולידריות‭ ‬ויצירה.

סולחיתה 1.tif

פרטים בקרוב!

סולחה (37).png
bottom of page