top of page
סולחה (1).png

עמותת 'בדרך‭ ‬אל‭ ‬הסולחה' ‬הוקמה‭ ‬בשנת‭ ‬2000‭ ‬בלב‭ ‬ימי‭ ‬האינתיפאדה‭ ‬במטרה‭ ‬ליצור‭ ‬מפגשים‭ ‬בגובה‭ ‬העיניים‭ ‬ומלב‭ ‬אל‭ ‬לב‭ ‬בין‭ ‬פלסטינים‭ ‬וישראלים. אנו 'בדרך‭ ‬אל‭ ‬הסולחה' מאמינים‭ ‬בחשיבותו‭ ‬של‭ ‬מפגש‭ ‬אמיתי‭ ‬פנים‭ ‬בפנים‭ ‬כתנאי‭ ‬ליצירת‭ ‬דיאלוג‭ ‬פתוח‭ ‬וכן‭ ‬וכבסיס‭ ‬לשותפות‭ ‬הדדית. סכסוכים‭ ‬מאפשרים‭ ‬מחיקת‭ ‬פניהם‭ ‬האנושיות‭ ‬של‭ ‬יריבים‭, ‬אנו‭ ‬מבקשים‭ ‬לחזק‭ ‬את‭ ‬האנושיות‭ ‬ולהשיב‭ ‬את‭ ‬הפנים‭ ‬לבני‭ ‬אדם‭ ‬החיים‭ ‬בשני‭ ‬צידי‭ ‬הסכסוך. העמותה‭ ‬פועלת‭ ‬כדי‭ ‬ליצור‭ ‬את‭ ‬הבסיס‭ ‬האנושי‭ ‬ואת‭ ‬הכשרת‭ ‬הלבבות‭ ‬הנדרשת‭ ‬לכל‭ ‬פתרון‭ ‬עתידי‭ ‬לסכסוך. ארגון 'בדרך‭ ‬אל‭ ‬הסולחה' ‬פועל‭ ‬בישראל‭ ‬ובגדה‭ ‬המערבית‭ ‬משני‭ ‬עברי‭ ‬גדר‭ ‬ההפרדה. 'בדרך‭ ‬אל‭ ‬הסולחה' מזמינה‭ ‬אליה‭ ‬אנשים‭ ‬ונשים‭ ‬מכל‭ ‬גווני‭ ‬האוכלוסיה, לבוא‭ ‬ולהשתתף‭ ‬בפעילויותיה‭. ‬

bottom of page